Tinus ( Lucky Paws Super Trooper)

 

Tinus is de fokkater